Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov je občianske združenie, ktoré združuje stúpencov vedecko-materialistického svetonázoru, s cieľom zúčastňovať sa na prehlbovaní demokracie. Usiluje sa o otvorenú občiansku spoločnosť propagovaním a presadzovaním ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitým zreteľom na slobodu myslenia, svedomia, prejavu náboženského vyznania a svetského humanistického presvedčenia ako ideovej platformy pokrokových ľudí. Spoločnosť je členskou organizáciou Európskej humanistickej federácie a Medzinárodnej humanistickej a etickej únie.Obrázok

 

 

Svetský humanizmus je vedecky zdôvodnený myšlienkový systém, stredobodom jeho  záujmu je ČLOVEK ako individuálna bytosť a ako člen ľudskej spoločnosti. Neustále sa rozvíja a obohacuje o najnovšie poznatky všetkých vedných odborov. Je to demokratický, vysoko tolerantný, nenáboženský postoj ľudí súčasnosti a je jedným z nosných vedeckých a ideových smerov.

 

 

 

                                                                                                                                                                   Pozvánky, akcie, informácie, zaujímavosti, novinky na stránke:

 

 

 

 

 2 %

      o  d           v  á  s

      c  e  z        n  á  s

      p  r  e        v  á  s

    Rozhodnite sa v prospech SEBA,

    rozhodnite sa pre Spoločnosť Prometheus!


    Opäť VÁS prosíme o dve percentá z VAŠICH daní,

    na podporu našej činnosti v prospech VÁS.

 

    TU