Choď na obsah Choď na menu
 


Ceny humanistov

Príspevky

Ceny humanistov 2012

20. 1. 2013

Humanistka roka 2012 - PhDr. Zuzana Kusá, PhD.

za dlhodobý dôraz na ľudsko-právne hľadiská a výrazne humanistický, tolerantný a integrujúci prístup vo vystúpeniach interpretujúcich sociálnu a spoločenskú realitu slovenskej spoločnosti.

 

Veľvyslanec humanizmu 2012 - prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.

za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt v slovenskej spoločnosti a v teórii histórie štátu a práva.

 
Celý príspevok | Rubrika: Ceny humanistov | Komentáre: 0

Ceny humanistov 2011

3. 7. 2011

 

Obrázok Humanista roka 2011 - PhDr. Ľudmila Rešovská

za dôslednú a tvorivú prezentáciu hodnôt humanistického náhľadu na svet, za neohrozené obhajovanie práva na vlastný názor, toleranciu, slobodu prejavu a svedomia. 

ObrázokVeľvyslanec humanizmu 2011 -  Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku v Slovenskej republike.

za dlhoročné dobrovoľné úsilie pri tvorbe a rozvíjaní občianskych obradov, za vzácnu všestrannú pozornosť venovanú človeku, jeho hodnote, práci a životu.

 
Celý príspevok | Rubrika: Ceny humanistov | Komentáre: 0

Ceny humanistov 2010

3. 7. 2010

 

Obrázok

Humanista roka 2010 - Oľga Pietruchová

Za dlhodobé úsilie pri obhajobe postavenia i práv žien a občanov bez náboženského vyznania, za pomoc a nádej, ktoré im poskytuje.

Obrázok

Veľvyslanec humanizmu 2010 in memoriam - Prof. PhDr. Tibor Halečka, DrSc

Za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti,
ateizmu a humanizmu na Slovensku.

 
Celý príspevok | Rubrika: Ceny humanistov | Komentáre: 0

Ceny humanistov 2009

3. 7. 2009


Obrázok Humanista roka 2009 - Liga proti rakovine

Za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku.

 

Obrázok

 Veľvyslanec humanizmu - Prof., PhDr., Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.

Za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku.

 
Celý príspevok | Rubrika: Ceny humanistov | Komentáre: 4

Ceny humanistov 2008

24. 8. 2008

 

Obrázok Humanista roka 2008 - Múzeum Slovenského národného povstania za Projekt Vagón.

 


Obrázok
Veľvyslanec humanizmu - prof.  MUDr. Alexander Rehák, DrSc.

 
Celý príspevok | Rubrika: Ceny humanistov | Komentáre: 0