Choď na obsah Choď na menu
 


 SI ATEISTA?

TVOJE CHÁPANIE SVETA JE VEDECKÉ ?

TVOJ PRÍSTUP K SVETU JE HUMÁNNY A ETICKÝ ?

SI ZA SLOBODU MYSLENIA, SVEDOMIA, PRESVEDČENIA A VYZNANIA ?

AK ÁNO, TAK SI SVETSKÝ HUMANISTA AKO MY.

 

CHCEŠ SVETOVÝ MIER ?

SI ZA ÚPLNÚ ODLUKU CIRKVI OD ŠTÁTU ?

CHCEŠ ABY VO SVETE VLÁDOL ĽUDSKÝ ROZUM A NIE DOGMY ?

SI ZA ROVNOMERNÝ, TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ĽUDSTVA?

AK ÁNO, PRIDAJ SA K NÁM A SPOLOČNE TO DOKÁŽEME

 

Vyber si spôsob, akým chceš prispieť k humanizácii sveta:

Individuálne členstvo - platíš členské a zdarma ti bude pravidelne chodiť spravodaj SP.

Aktívne členstvo v klube - platíš členské, zdarma ti bude pravidelne chodiť spravodaj SP
                                              - pravidelné schôdze a akcie v mieste pôsobiska klubu                       
                                              - požičiavanie kníh a brožúr v klubovej knižnici (Klub Pezinok).

Finančná pomoc - formou daru, poukázaním 2% z dane z prímov fyzických a právnických osôb.

 

Vyplň prihlášku! Staň sa členom!

 

  

Členstvo v Spoločnosti Prometheus

Spoločnosť Prometheus združuje svetských humanistov a iných slobodomyseľne orientovaných ľudí.

Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.

Členmi Spoločnosti Prometheus môžu byť aj občania iného štátu.

O prijatí za členov Spoločnosti Prometheus rozhoduje miestny, prípadne záujmový klub, v prípade individuálneho člena Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.

Členstvo vzniká dňom prijatia.

Dokladom o členstve je členská legitimácia vydaná Predsedníctvom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus.

 


PRIHLÁŠKA
ZA ČLENA SPOLOČNOSTI PROMETHEUS
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia: Vzdelanie:
Zamestnanie: Pracovisko:
Adresa bydliska:
Telefón: Fax: E-mail:
Dátum: Podpis:

 

Pri individuálnom členstve pošlite prihlášku na adresu:
Spoločnosť Prometheus, Pod Bánošom 14, 974 11  Banská Bystrica.

Pri klubovom členstve pošlite prihlášku na adresu klubu vo vašom meste/okrese.V Pezinku:
Spoločnosť Prometheus - Klub Pezinok, Za hradbami 18, 902 01  Pezinok.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.