Choď na obsah Choď na menu
 


Otvorený list primátorovi mesta

7. 2. 2008

Otvorený list primátorovi mesta.

 

 Vážený pán primátor,

 

     vzhľadom k tomu, že mesto každoročne udeľuje dotácie zo svojho rozpočtu občianskym organizáciám sídliacim v Pezinku, tak sme si tento rok aj my - Pezinský klub Spoločnosti Prometheus – združenie svetských humanistov, dovolili o ňu požiadať. V žiadosti bola uvedená činnosť, na ktorú sme chceli, v prípade udelenia dotácie, finančné prostriedky použiť. Jednalo sa o činnosti: šírenie humanizmu, zveľaďovanie občianskej spoločnosti konkrétne napr. kampaň za efektívnejšie separovanie a k tomu osvetu, propagácia občianskych obradov a pod..

         Žiadosť nám mesto neschválilo a vo vyrozumení zo dňa 22.03.2007 nám ani neoznámilo dôvod neposkytnutia dotácie. Keďže sa jedná o dobrú vôľu mesta, rešpektujeme jeho rozhodnutia, no naša nespokojnosť nastala vtedy, keď sa zverejnil zoznam schválených dotácií. Dotácie dostali aj organizácie, ktoré ju neplánujú použiť na činnosti všeobecne prospešné, pre čo najväčší počet občanov nášho mesta, čo sme sa domnievali, že je účelom udeľovania týchto dotácií. Dotácie ako:

  • Združenie kresťanských seniorov (zájazdová a prednášková činnosť v r. 2007)  15.000,- Sk
  • Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, pre mládež (na činnosť v r. 2007 práca s mládežou) 10.000,- Sk
  • PAX Christi Slovakia (letný detský tábor – doprava, spoločenské a športové hry, vstupenky pre deti) 10.000,- Sk

sú vynaložené na činnosť čisto náboženských organizácií, ktoré ich použijú len pre úzky okruh svojich členov. Klub Spoločnosti Prometheus združuje humanistov (ateistov), ale dotácia by bola použitá  na kampaň za efektívnejšie separovanie, čo je v záujme všetkých občanov, v záujme mesta aj štátu. Ochrana životného prostredia je dokonca celosvetovou prioritou. Keď sme nedostali vyrozumenie z dôvodom neposkytnutia dotácie, tak sa domnievame, že dotácie sa udeľujú, nie v záujme mesta a jeho obyvateľov, ale v záujme jednotlivcov, či dokonca v záujme pronáboženskom. Tak sa Vás pán primátor chceme opýtať, v koho záujme rozhodujú komisie o udelení dotácií z mestského rozpočtu a prečo sme ju práve my nedostali?

       Nie sme proti náboženským organizáciám, ale za rovnosť šancí a efektívne a spravodlivé nakladanie z financiami všetkých obyvateľov mesta. Cirkev a jej organizácie dostávajú vyše miliardovú dotáciu od štátu a ešte aj od samospráv a jediná ateistická organizácia nedostáva nič od štátu a aj v mestách je ignorovaná. Takýto stav uprednostňovania jedného svetonázoru pred druhým je dokonca protiústavný.

 

S úctou

 

                                                                                                                                   

Vladislav Marušic

Spoločnosť Prometheus - združenie svetských humanistov - Klub Pezinok

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

svinsky pristup

(ekrazit, 29. 11. 2011 1:56)

to nepotrebuje komentar

Odpoveď na Jurovú otázku

(Vladislav Marušic, 13. 3. 2009 9:47)

Áno, primátor Pezinka nám odpovedal. Odpísal, že dotácie nie sú nárokovateľné a o ich udelení hlasujú poslanci MsZ. Ja som mal však informáciu od jedného poslanca MsZ, že naša žiadosť nebola ani predložená na hlasovanie na zasadaní MsZ. Tvrdil, že zrejme bola žiadosť zamietnutá komisiou, ktorá pripravuje a predkladá žiadosti na schvaľovanie do MsZ.
Našu žiadosť o vysvetlenie sme poskytli aj redakcii Pezinčan, kde sme pôvodne čakali aj na odpoveď. Uverejnená nebola ani odpoveď primátora, ani náš list.

a odpovedalo mesto na váš list?

(juro, 10. 3. 2009 10:38)