Choď na obsah Choď na menu
 


Pezinský klub v akcii

3. 4. 2008

Klub Spoločnosti PROMETHEUS v Pezinku už nepatrí medzi najmladšie a má už za sebou tretie výročie svojho vzniku. Doterajšiu činnosť by som mohol hodnotiť ako priemernú s výhľadom na ďalšie napredovanie. Podarilo sa nám zorganizovať verejnú besedu o výučbe etickej výchovy na školách s doc. Matejom Beňom a besedu o mysliteľovi F. M. Voltaira s profesorom L. Hubenákom, ktorý nám predstavil aj svoju knihu Nekorunovaný kráľ Európy, ktorá opisuje túto ústrednú postavu osvietenstva. Zorganizovali sme dva propagačné stánky na hudobnom festivale Hodokvas 2006 a 2007, a na podobnej propagácii v centre Bratislavy sme sa spolupodieľali s Bratislavským klubom.

     Pre propagáciu Spoločnosti a humanizmu, obhajobu ľudských práv a slobôd, robíme čo sa dá aj keď s obmedzenými prostriedkami. Používame mediálny priestor v mestskom časopise Pezinčan a v mestskej televízii v podobe oznamu na teletexte. Plánujeme aj letákovú propagáciu do poštových schránok po meste. Aktívne sme využívali aj dve mestské propagačné skrinky v uliciach, no v súčasnosti už len jednu v susediacej obci Viničné. Mesto Pezinok svoje skrinky pre verejné využívanie muselo zrušiť kvôli nevysporiadanému pozemku pod nimi a zatiaľ nemá v pláne vybudovanie nových. V tejto veci plánujeme kontaktovať aj ostatné organizácie v meste a spoločne žiadať o osadenie skriniek na inom mieste a zachovanie tejto dobrej služby organizáciám pre spoločné blaho obyvateľstva.

     Dali sme si zviazať doterajšie ročníky časopisu Prometheus a v takejto forme bude k dispozícii v Klube. Naša najnovšia mediálna činnosť je však spustenie internetovej stránky Klubu Pezinok vo februári 2008. Na stránke www.prometheus-pezinok.estranky.sk informuje v skratke o Spoločnosti PROMETHEUS, jej cieľoch a činnostiach spolu s kontaktmi, ale viac sa venujeme činnosti a propagácii Klubu Pezinok. Na stránke nechýba propagácia časopisu, diskusné fórum a literatúra, ktorú zabezpečujeme vďaka online kníhkupectvu www.alternativa-antikvariat.sk. Stránka je výborný komunikačný prostriedok vďaka diskusnému fóru a možnosti vkladania komentárov k článkom. Naša predstava, s ktorou určite bude súhlasiť aj ústredie, je, aby sa takto prezentoval každý klub najmä pred občanmi svojho regiónu. Na tvorbu takejto stránky stačí iba základná zručnosť v práci s PC a internetom, nájsť si stránku umožňujúcu ľahkú tvorbu webu zdarma a stránku máte o chvíľu hotovú. Radi poradíme.

     Snažíme sa aj o spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v našom okolí a už sme nadviazali kontakt s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Dohodli sme sa na spolupráci a pomoci v organizovaní akcií a našu dohodu sme doslova spečatili krvou. Vhodný členovia Klubu totiž darovali krv pri odbere bezpríspevkových darcov krvi organizovaným spomínaným MS SČK Pezinok II. Plánujeme osloviť aj ďalšie organizácie zaoberajúce sa ochranou zvierat, ochranou životného prostredia a pod..

     Námetov na činnosť je veľa, napr. otvoriť vedecký krúžok pre deti, ktorý tu chýba, väčšia spolupráca s miestnou knižnicou a školami, otvoriť stálu verejnú kanceláriu aj s tematickou knižnicou a pod.. Na takéto akcie však treba viac financií, tak sme skúsili požiadať o finančnú pomoc od mesta, ktoré každoročne podporuje vybrané organizácie a podujatia v meste. Konkrétne sme žiadali dotáciu na šírenie humanizmu, zveľaďovanie občianskej spoločnosti, propagáciu občianskych obradov ale najmä na kampaň za efektívnejšie triedenie komunálneho odpadu, ktoré je už v meste zavedené ale občanmi málo využívané. Je zaujímavé, že aj napriek všeobecne prospešnej osvety, ktorú má dokonca aj samotné mesto v náplni práce, sme dotáciu nedostali. Naproti tomu ju dostali organizácie, ktorých nie len činnosť ale aj akcie sú prospešné menšej skupine obyvateľov ako nami avízovaná kampaň a to dokonca skupine na základe svetonázoru. Veľa organizácií ich dostala zaslúžene, ale niektoré vyslovene úzko špecializované, ako napr.

·         Združenie kresťanských seniorov (zájazdová a prednášková činnosť v r. 2007)  15.000,- Sk

·         Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, pre mládež (na činnosť v r. 2007 práca s mládežou) 10.000,- Sk

·         PAX Christi Slovakia (letný detský tábor – doprava, spoločenské a športové hry, vstupenky pre deti) 10.000,- Sk

A tak sme napísali otvorený list primátorovi O. Solgovi  a mestskému časopisu, a žiadali ho o vysvetlenie. V časopise uverejnený nebol a odpoveď nám prišla s vysvetlením, že sa jedná o nenárokovateľnú dotáciu o ktorej rozhodujú poslanci MsZ. My sme sa však dozvedeli, že žiadosť zamietla posudzovacia komisia ešte pred hlasovaním poslancov.

     Ďalšou možnosťou, ako získať financie na činnosť SP, je poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb. Klub si dal záväzok prekonať minuloročný výber v okolí a pripravuje sa navštevovať miestne firmy a podnikateľov so žiadosťou poukázať 2% práve našej Spoločnosti. Na presviedčanie nám bude najlepšie slúžiť osobný kontakt spolu s darovaním časopisu.

     A tak, aj napriek slabému finančnému a personálnemu zabezpečeniu, snažíme sa o humanistický svet, o šťastnú, mierovú a tolerantnú budúcnosť pre všetkých.

 

Kontakt na SP Klub Pezinok: www.prometheus-pezinok.estranky.sk    humanistipk@pobox.sk    tel. 0903 245 171

 

 

                                                                                              Vladislav Marušic, člen SP Klub Pezinok

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.