Choď na obsah Choď na menu
 


Amsterdamská Deklarácia 2002

7. 2. 2008

Amsterdamská Deklarácia 2002

Humanizmus je výsledkom dlhých tradícií slobodnej myšlienky, ktoré inšpirovali mnohých svetových mysliteľov a tvorivých umelcov a umožnili vznik vedy. Základy moderného humanizmu uvádzame v ďalšom:
 
  • Humanizmus je etický. Potvrdzuje hodnoty, dôstojnosť a autonómnosť jedinca a právo každej ľudskej bytosti na čo najväčšiu slobodu  zlučiteľnú s právami ostatných. Humanisti majú povinnosť starať sa o celé ľudstvo, vrátane budúcich generácií. Humanisti sú presvedčení, že morálnosť je súčasťou ľudskej povahy založenou na porozumení a starostlivosti o iných, nepotrebujúca žiadne vonkajšie sankcie.
 
  • Humanizmus je racionálny. Usiluje sa používať vedu tvorivo, nie deštruktívne. Humanisti sú presvedčení, že riešenie problémov sveta spočíva v ľudskom myslení a činnosti, nie  božích zásahoch. Humanizmus presadzuje uplatňovanie vedeckých metód a slobody skúmať problémy ľudského úspešného bytia. Avšak humanisti sú tiež presvedčení, že využívanie vedy a technológie sa musí podriaďovať ľudským hodnotám. Veda nám dáva prostriedky, avšak ľudské hodnoty musia určovať ciele.
 
  • Humanizmus podporuje demokraciu a ľudské práva. Humanizmus smeruje k čo možno najúplnejšiemu rozvoju každej ľudskej bytosti- Zastáva názor, že demokracia a rozvoj človeka sú vecou práva. Princípy demokracie a ľudských práv možno aplikovať na mnohé ľudské vzťahy a nie sú obmedzené na metódy vládnutia.
 
  • Humanizmus trvá na tom, že osobná sloboda musí byť spojená so spoločenskou zodpovednosťou. Humanizmus sa usiluje budovať svet na myšlienke osobnej slobody jednotlivca zodpovedného spoločnosti za prírodu. Humanizmus je nedogmatický , nevnucuje žiadne vierovyznanie na svojich stúpencov. Je teda zástancom  výchovy bez akejkoľvek indoktrinácie.
 
  • Humanizmus je odpoveďou na širokú požiadavku smerujúcu k vytvoreniu alternatívy dogmatického náboženstva. Väčšie náboženstvá sveta vyhlasujú, že sa zakladajú na navždy platných zjaveniach a mnohé sa pokúšajú vnútiť ich svetonázory na celé ľudstvo. Humanizmus uznáva, že spoľahlivé vedomosti o svete a o nás samotných vznikajú súvislým procesom skúmania , vyhodnocovania a prehodnocovania.
 
  • Humanizmus si vysoko cení umeleckú tvorbu a obrazivosť ako aj uznáva transformujúcu schopnosť umenia. Humanizmus vysoko hodnotí význam písomníctva, hudby a zobrazovacích umení ako aj divadelníctva v osobnom rozvoji a uspokojovaní.
 
  • Humanizmus je svetonázor smerujúci k čo možno najväčšiemu uspokojeniu pestovaním etického a tvorivého života a ponúka etický a racionálny prostriedok  prístupu k výzvam našich čias. Humanizmus môže sa stať životným spôsobom každého a všade.

Náš prvotný ciel je oboznámiť ľudí v čo možno najjednoduchšej podobe o tom čo pre nich môže humanizmus znamenať a k čomu ich zaväzuje. Uplatňovaním slobody skúmania, možností vedy a tvorivej predstavivosti s cieľom podporiť mier ako aj v službách solidarity, sme presvedčení o tom, že máme v rukách prostriedky na vyriešenie všetkých problémov, ktoré sa vyskytujú. Vyzývame všetkých čo majú takéto  presvedčenie, aby sa k nám pripojili v týchto našich  snahách.

 

Medzinárodná Humanistická a Etická Únia (IHEU) - Kongres 2002

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.